indicators là gì

Blog Forex factory

Các chỉ số là số liệu thống kê được sử dụng để đo lường các điều kiện hiện tại cũng như để dự báo các xu hướng kinh tế hoặc tài chính.

Trong thế giới đầu tư, các chỉ báo thường đề cập đến các mẫu biểu đồ kỹ thuật xuất phát từ giá, khối lượng hoặc lãi suất mở của một chứng khoán nhất định. Các chỉ báo kỹ thuật phổ biến bao gồm đường trung bình động, phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và khối lượng cân bằng (OBV).

Trong kinh tế học, các chỉ số thường đề cập đến các phần dữ liệu kinh tế được sử dụng để đo lường sức khỏe tổng thể của nền kinh tế và dự đoán hướng đi của nó. Chúng bao gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và số liệu thất nghiệp.